โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกพื้นที่จัดโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านภูพานทอง


วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกพื้นที่จัดโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยให้นำขยะรีไซเคิล อาทิเช่น ขวดแก้ว  เศษกระดาษ พลาสติก หรือเศษเหล็ก นำมาแลกเป็นไข่ไก่เพื่อนำไปไว้รับประทานในครัวเรือน ทั้งนี้มีประชาชนสนใจนำขยะมาเข่าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก