หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564 64
  23 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 60
  17 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 56
  12 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2564 62
  9 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 57
  9 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2564 60
  15 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 54
  12 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 62
  9 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 54
  15 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191420 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน