หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 9
  15 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 9
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 9
  11 ส.ค. 2563    บอร์ดปิดประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 11
  7 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 9
  11 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 9
  14 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 11
  14 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 9
  7 ก.พ. 2563    หนังสือขอเชิญประชุมสภาและประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 10
  13 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143061 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน