หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 93
  28 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 36
  18 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 30
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 35
  9 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 37
  15 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 34
  7 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งแรก พ.ศ.2565 46
  7 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 33
  27 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564 108
  23 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 288307 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน