หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2564    ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 19
  1 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 20
  1 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 19
  14 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติราชการ อบต.หนองบัว 20
  5 ต.ค. 2563    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 18
  5 ต.ค. 2563    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 17
  1 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 19
  10 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21
  11 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 45744 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน