หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 สภา อบต.

นายหนูเกน  พลนุรักษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 082-6941298

นายทวี  วิเศษถา นายวีระชัย  ไชยรัตน์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 083-3167484

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 080-4156665

       
นางทองใหม่  สรงแก้ว นายเมธวัฒน์  ชารีตุ้ม  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

โทร 092-4742705

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

โทร 061-6834901

นายทองสุข  สร้อยคำ นายทวี  วิเศษถา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

โทร 061-3350356

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

โทร 083-3167484

นายหนูเกน  พลนุรักษ์ นายเลิศ  ชาติโสม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

โทร 082-6941298

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

โทร 065-2462416

นางทิพาพรรณ  มอญขันธ์ นายบุญมี  พาภักดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

โทร 082-8396284

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

โทร 093-0580951

       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316382 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน