หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 สภา อบต.

นายเลิศ  ชาติโสม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญมี  พาภักดี นายหนูเกน  พลนุรักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นางทองใหม่  สรงแก้ว นายเมธวัฒน์  ชารีตุ้ม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายทองสุข  สร้อยคำ นายทวี  วิเศษถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายหนูเกน  พลนุรักษ์ นายเลิศ  ชาติโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นางทิพาพรรณ  มอญขันธ์ นายบุญมี  พาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 253903 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน