หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2566    จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3 34
  26 ก.ย. 2566    จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างเส้นทางไปวัดป่าบ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 36
  26 ก.ย. 2566    จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะเส้นสุขเกษม - ห้วยคร้อ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 35
  26 ก.ย. 2566    จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างเส้นทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 30
  29 มิ.ย. 2566    จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านภูพานทอง - ห้วยทราย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 41
  6 มิ.ย. 2566    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงน้ำศตวรรษ หมู่ 7 17
  16 ธ.ค. 2565    โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นหนองแซง(ต่อเขตเทศบาลเมือง)-บ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 10
  2 ก.ย. 2565    ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีกระปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133
  8 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 327
  8 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกุง (เขตตำบลบ้านขาม) 221

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316374 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน