หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ย. 2565    ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีกระปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74
  8 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 170
  8 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกุง (เขตตำบลบ้านขาม) 120
  4 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ถึง บ้านห้วยคร้อ 142
  4 ม.ค. 2564    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหมื่นใต้ เชื่อมถนนสุขเกษม - นาเลิง บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ที่ 7 163
  5 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  5 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๙๙๗๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
  1 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดแห่ (จุดที่ ๑) บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
  9 เม.ย. 2563    ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว ขนาด 51-80 คน 86
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 253896 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน