หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระชัย  ไชยรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 080-4156665

 
นางจิราพร  จันทศิลา นางอัจฉรา  ต่อนสุรา นายไกรราช  ดาวงค์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร 088-5533664      
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 299335 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน