หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระชัย  ไชยรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจิราพร  จันทศิลา นางศิริญญา  ตัญญาภักดิ์ นายไกรราช  ดาวงค์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 253885 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน