หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  พันจ่าโท อรุณโรจน์  เชลงนาท  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 
นายรอน  เครือลี   นายสมศักดิ์  พาภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
     
   
  นายพลวัตร  พระไตรยะ  
  เลขานุการนายก  
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 253893 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน