หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  พันจ่าโท อรุณโรจน์  เชลงนาท  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โทร 095-5646989

 
 
นายพลวัตร  พระไตรยะ   นายสมศักดิ์  พาภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร 093-3207427   โทร 098-2083165
   
  นางสายทอง  เครือลี  
  เลขานุการนายก  
  โทร 098-3345933  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312932 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน