โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 พ.จ.ท.อรุณโรจน์ เชลงนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อน เผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในชุม


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 พ.จ.ท.อรุณโรจน์  เชลงนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อน เผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ  โดยมีการประชุมร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน ผอ.โรงเรียน  สสอ.ปศุสัตว์อำเภอ  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินโครงการ