โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรค ในหัวข้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายรอน  เครือลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรค ในหัวข้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าและทักษะในการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการนำวัคซีนเข้าสู่สัตว์ โดยมี นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้อาสาสมัครและบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองบัวเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้