โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พันจ่าโทอรุณโรจน์ เชลงนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่าสามัคคีสิริมงคล หมู่ ๔ ต.หนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนา โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลวงปู่บุญมา สุชีโว เมตตาในครั้งนี้