โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


“ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากชาวบ้านโดยทำการคัดแยกขยะนำมาร่วมโครงการขยะแลกไข่ไก่เป็นจำนวนมาก