โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เวลา 08.00 น.
ได้ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ยังรับโอวาทและการชีแจงการปฏิบัติงานจาก นายไมตรี  ฤทธิ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป