โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เคารพธงชาติวันที่ 1 มีนาคม 2564


เวลา 08.00 น. วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้ยังได้รับโอวาทและการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้กับข้าราชการนำไปปรับใช้กับประชาชนที่มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายวีระชัย  ไชยรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นผู้ให้โอวาทในครั้งนี้