โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


"ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร 15 รูป (วัดป่าภูกระแต - วัดป่าบ้านเสาเล้า)

ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และตลอดเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ  (ถนนห้วยบง-เสาเล้า)ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน พร้อมทั้งรณรงค์ร่วมกันร่วมกันใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผ้าไทยในชุมชน