โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองบัว (ศปก.ต)ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานระดับตำบลในการติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)


วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองบัว (ศปก.ต)ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานระดับตำบลในการติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในการนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19) ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม มีการควบคุมกำกับที่ชัดเจน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมหารือ การรับมือการป้องกัน ในเขตตำบลหนองบัว ทั้งนี้ มีนายวิมาน  หนูท้าว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้