โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมกันร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน


เวลา 08.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกันร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย และบรรพบุรุษไทยที่ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยให้ชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นตราปัจจุบัน ทั้งนี้ร่วมกันรับโอวาทจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกับข้าราชการและพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนำไปปฏิบัติต่อไป