โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนบ้านห้วยบง-สาเล้า) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนบ้านห้วยบง-สาเล้า) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัติถุประสงค์ให้การปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ สร้างความปลอดภัยและให้เป็นเส้นทางสัญจรที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน