โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


“ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 10 มิถุนายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นในเขตตำบล จึงได้ดำเนินการจัดโครงการขยะแลกไข่ไก่ขึ้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลหนองบัว นำขยะรีไซเคิลมาแลกเป็นไข่ไก่ ทั้งนี้มีประชาชนในหมู่บ้านสุขเกษมให้ความสนใจร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก