แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo     รับสมัครบุคลคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     กำหนดอัตราภาษีป้าย      
 
 
 

 

 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม64...

เคารพธงชาติวันที่ 1 มีนาคม 2564...

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”...

ร่วมทำบุญตักบาตร จันทร์แรกของเดือนในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564...


ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม64...

เคารพธงชาติวันที่ 1 มีนาคม 2564...

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”...

ร่วมทำบุญตักบาตร จันทร์แรกของเดือนในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564...

ร่วมกันเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ...

“วันยุทธหัตถี ประจำปี 2564”บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

ต้อนรับคณะประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ(ติดตามงานในหน้าที่)สัญจร ครั้งที่ 1/2564...

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ร่วมกันเคารพธงชาติ...

 

 
 
25 ม.ค. 2564 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo
18 ม.ค. 2564 รับสมัครบุคลคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 ม.ค. 2564 กำหนดอัตราภาษีป้าย
7 ม.ค. 2564 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ...
28 ต.ค. 2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่า...
28 ต.ค. 2563 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งส...
9 มิ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง...
9 มิ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประ...
31 ต.ค. 2562 เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประม...
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์...
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ...
1 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุ...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11992 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน