แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565     โมเดล : สร้างภุมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 มิติ ปกป้องพฤติกรรมเสี่ยงบุหรี่-สุรา โดยแสวงหา "คนต้นแบบ"     ประกาศ ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓      
 
 
 

 

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “ ลด ละ เลิก ” ในการสูบบุหรี่ หัวข้อ บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรค ในหัวข้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...


เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “ ลด ละ เลิก ” ในการสูบบุหรี่ หัวข้อ บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรค ในหัวข้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 พ.จ.ท.อรุณโรจน์ เชลงนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อน เผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในชุม...

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ...

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย...

วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกพื้นที่จัดโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านภูพานทอง...

 

 
 
27 พ.ค. 2565 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
27 พ.ค. 2565 โมเดล : สร้างภุมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 มิติ ปกป้องพฤติกรรมเสี่...
2 พ.ค. 2565 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.หนอ...
20 เม.ย. 2565 รายงานงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
20 เม.ย. 2565 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 เม.ย. 2565 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว
10 ก.พ. 2565 แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 โปรแกรมนำเที่ยว
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้าน...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า ...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม ห...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหมื่น...
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143052 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน