หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 1 ราย 2
  22 มี.ค. 2564    แบบฟอร์มติดต่อราชการงานกองสาธารณสุข 11
  22 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร อบต.หนองบัว 5
  22 มี.ค. 2564    คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6
  22 มี.ค. 2564    คำขอร้องทั่วไป 5
  22 มี.ค. 2564    ส่วนของเจ้าหน้าที่ ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 5
  18 มี.ค. 2564    แนวทางปฏิบัติกรณีดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 6
  25 ม.ค. 2564    การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo 16
  18 ม.ค. 2564    รับสมัครบุคลคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16
  11 ม.ค. 2564    กำหนดอัตราภาษีป้าย 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 17240 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน