หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2564    กำหนดอัตราภาษีป้าย 3
  28 ต.ค. 2563    รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 23
  28 ต.ค. 2563    รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 30
  14 ส.ค. 2563    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 42
  14 ส.ค. 2563    การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 33
  10 ก.ค. 2563    ขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการใน อบต.หนองบัว ร่วมทำแบบสอบถาม 36
  25 มิ.ย. 2563    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 29
  10 เม.ย. 2563    ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรื่อสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 12
  30 ก.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 26
  5 ส.ค. 2562    เผยแพร่ข้อมูลแหล่งน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7975 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน