หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    รายละเอียดข่าว :

https://drive.google.com/drive/folders/1hiEKr5orU1DKz32A-dHJRSu0CiDSrb2B?usp=sharing

เอกสารประกอบการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้านที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ที่ 1 ตัวชี้วัดการให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเฉพาะด้าน (ร้อยละ 70) ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่

    1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว

    1.2 มาตฐานที่ 2 ด้านการบริการการท่องเที่ยว

    1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการตลาดการท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์ที่ 2 ผลงานโครงการที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 30)

    รายงานผลการดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "ตลาดเผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค"

    เอกสารประกอบ : เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 45739 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน