หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2563    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 26
  9 มิ.ย. 2563    ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24
  31 ต.ค. 2562    เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 23
  30 ก.ย. 2562    มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว 16
  30 ก.ย. 2562    มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว 18
  30 ก.ย. 2562    แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว 13
  30 ก.ย. 2562    โปรแกรมนำเที่ยว 15
  21 ส.ค. 2562    ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว 20
  7 มิ.ย. 2562    ผลการสํารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวประจําปีงบประมาณ 2562 21
  7 มิ.ย. 2562    ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกวาวเครือขาว พิมพร 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 8655 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน