หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2565    มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว 79
  10 ก.พ. 2565    มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว 82
  10 ก.พ. 2565    ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว 82
  10 ก.พ. 2565    แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว 90
  10 ก.พ. 2565    โปรแกรมนำเที่ยว 81
  16 พ.ย. 2564    ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกวาวเครือขาว พิมพร 62
  9 มิ.ย. 2563    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 60
  9 มิ.ย. 2563    ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 62
  31 ต.ค. 2562    เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 76
  7 มิ.ย. 2562    ผลการสํารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวประจําปีงบประมาณ 2562 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191376 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน