หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 กองสาธารณสุขฯ

นางรุ่งนภา  สุ่ยหนู

นักวิชาการสาธารณสุขรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

   
  นางรุ่งนภา  สุ่ยหนู  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
นางสาววิภาวรรณ  เครือลี นายคำเปลว  บุญไกร นายสุพจน์  ศรีแสน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถขยะ
นายทักษิณ  แน่นหนา นายคำผุล  จรรยา นายฉัตรชัย  ชารีแก้ว
คนงาน คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายครวญ  โคตรถา นายชำนาญ  เฉียงเหนือ  นางสาวสุภัทตรา  หงทับ  
คนงาน คนงาน จ้างเหมาทั่วไป
   
นางสาวอรินดา  พรหมศักดิ์    
จ้างเหมาทั่วไป    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 235191 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน