หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 กองคลัง

นางศิริญญา  ตัญญาภักดิ์
ผู้อำนวยกองคลัง
-ว่าง- นายกิตติกร  สาตรี นางเพียงสมัย  นามเส
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวคนึงนิจ  แก่นนาคำ นางสาวขนิษฐา  มีปากดี นางสาวเจนจิรา  นันทะ
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณฐพล  ล้อมสูงเนิน นางชบาไพร  ถนอมสัมฤทธิ์ นายภาณุพงศ์  วงคำใหญ่
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน
 
นางสาวกุลธิดา  จำปีพรหม นางสาวอินธุอร  ศาลาคำ    
จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 76250 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน