หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 กองช่าง

นายไกรราช  ดาวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพยุงศักดิ์  โม้แซง นางสรัญญา  จันทะวงศ์ นายกรกต  หนูท้าว
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างโยธา
นายยุทธยา  ศรีกระภา นายเอกภพ  ไชยรัตน์ นายวัฒนา  ทองคำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยกกระเช้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 235209 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน